Aan boom’verzorger’ Jan Van Gils en zijn trawanten

De dag voor de kap van de lindebomen op de De Keyserlei verstuurden de boombezetters onderstaande mail aan de Jan Van Gils en zijn trawanten. Zij zijn het die de lindebomen geliquideerd hebben. Ze noemen zichzelf  cynisch genoeg boomverzorgers. Wie erbij was op de De Keyserlei tijdens de kap heeft gezien wat meneer Van Gils verstaat onder verzorgen: amputeren, verhakselen, liquideren, vernietigen. Newspeak waar big brother een puntje aan kan zuigen.

gegroet Jan Van Gils en mede-boomverzorgers,

Naar ‘t schijnt gaan jullie onze mooie lindebomen omhakken. Volgens jullie groene website zijn jullie in de eerste plaats boomverzorgers, en vinden jullie het belangrijk “om het vellen van bomen grondig te overwegen”. “Het volstaat vaak om met relatief kleine ingrepen toch de boom te behouden en tegelijkertijd aan de eisen van de eigenaar tegemoet te komen.” Als mede-eigenaar van de lindebomen op de De Keyserlei, vragen wij u het vellen van onze lindebomen eens grondig te overwegen.

Vooreerst: eigenlijk valt er niet zo veel te overwegen. Er is geen enkele vraag van de eigenaars van de lindebomen om ze te kappen. De bomen staan in het district Antwerpen, dus vertegenwoordigt de districtsraad de vereniging van mede-eigenaars (zijnde de bewoners van dit district, of van wie zijn die bomen eigenlijk?). Die districtsraad heeft, als enige democratisch orgaan dat geconsulteerd werd, met grote meerderheid een negatief advies gegeven voor de kap.

Er is in een ondoorzichtige procedure boven onze hoofden heen tot een tabula rasa beslist. Alle bomen moeten weg, en er worden piepjonge scheuten voor in de plaats gezet. (Terzijde: steevast wordt als eindresultaat een straat met grote bomen voorgesteld, hoewel we daar ettelijke tientallen jaren op zullen moeten wachten). Daarbij heeft men niet eens de moeite gedaan om de effecten voor natuur en milieu na te gaan. Over het nut en de functie van bomen in de stad weten jullie als experten meer dan wij, maar in een stad waar natuur zowat het schaarste goed is, is het kappen van 96 bomen een drastische ingreep.

Bij uw collega’s van de firma Krinkels werd gepolst naar de haalbaarheid van het verplanten en behouden van de huidige lindes. Ze concludeerden “dat best wordt geopteerd om nieuwe bomen van groot formaat aan te planten“. Deze conclusie wordt misbruikt om de tabula rasa te verantwoorden. Is er dan geen verschil tussen piepjonge sprietjes en grote bomen?

We leren nog iets uit het rapport van uw collega’s. Het verplanten en behouden van de huidige lindebomen kost ongeveer 2500 euro per boom. Een nieuwe boom van 70-80cm omtrek kost 5220 euro per stuk. Behouden is dus goedkoper. Uiteraard is het nog goedkoper om jonge sprietjes te plaatsen, maar dat is appelen met peren vergelijken.

En: zijn veel van de bestaande lindebomen dan ook meer dan 5000 euro waard? Er zijn er immers nogal wat met een omtrek groter dan 70cm. Staat het omhakken en verhakselen van deze bomen dan niet gelijk aan een verlies tot 5000 euro per boom? En dat is dan nog zonder rekening te houden met de verminderde kracht van de kleine sprietjes wat betreft zuurstofproductie, luchtzuivering, vangen van fijn stof, en de verminderde opbrengst van de terassen omdat ze niet onder de heerlijke schaduw van grote bomen zullen liggen maar in de stekende zon.

Hoe ge het ook draait of keert: als de lindebomen worden gekapt, verdwijnen er bomen. Als er nieuwe voor in de plaats komen, moeten die ook van ergens komen. Netto gaan er dus weerom bomen verloren in Vlaanderen. En we leven al in de regio met de minste bomen van heel Europa.

U bent gespecialiseerd in het verzorgen van bomen. De lindebomen behouden zal die bomen wel stress opleveren van de werken of van het verplanten. Maar als u ze verzorgt, balsemt en beschermt, hebben we er vertrouwen in dat de lindebomen mooier en gezonder zullen zijn na de heraanleg.

Daarom vragen wij u: kap onze lindebomen niet! Roep desnoods gewetensbezwaren in en onderhandel een nieuw contract. Als boomverzorger, in plaats van boomverdelger.

Vriendelijke groeten,

De boombezetters op de De Keyserlei

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Aan boom’verzorger’ Jan Van Gils en zijn trawanten

  1. Stijn Buyst says:

    netto-bruto voor dummies:
    Hoe ge het ook draait of keert: als de lindebomen worden gekapt, verdwijnen er bomen. Als er nieuwe voor in de plaats komen, moeten die ook van ergens komen. Netto gaan er dus weerom bomen verloren in Vlaanderen. En we leven al in de regio met de minste bomen van heel Europa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s