Occupy Antwerp en CMBR – Stad Antwerpen en haar politie kiezen voor repressie

De groeNoord-blog is even in een winterslaap, maar Antwerpen natuurlijk niet. Een bijeenkomst van Occupy Antwerp werd afgelopen weekend bijzonder hardhandig verhinderd door de Antwerpse politie. Twee weken eerder werden ook de fietsers van de Critical Mass Bike Ride bedacht met verschillende boetes omdat ze zich niet aan de regeltjes hielden. De stad Antwerpen en haar politie kiezen hiermee  voor repressie en criminalisering van nieuwe vormen van sociaal protest. Hieronder een open brief van een van de deelnemers van de bijeenkomst van Occupy Antwerp aan Patrick Janssens. Andere open brieven vind je op http://amandamalinka.punt.nl/?home=1

Bijkomende info over de aanhouding van zaterdag 13/12/2011 op : http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/10/occupyers-opgepakt-op-antwerpse-astridplein

www.facebook.com/occupyantwerp

BLOG:  http://aoccupy.weebly.com/index.html

Antwerpen, 13 december 2011

Geachte heer Janssens,

Beste Patrick,

Naar aanleiding van het aangename gesprek dat we deze namiddag tijdens de “Stop Armoede.NU” manifestatie hadden, kom ik terug op uw aanbod om Occupy Antwerp uit te nodigen voor een constructief gesprek, waarin wij onze intenties als beweging en u de noodzakelijkheid van de herhaaldelijke repressieve interventies van de Antwerpse politie kan toelichten. Op zaterdag 19 november 2011, nu toch al ruim 3 weken geleden, werd ik op de Grote Markt – hardhandig – administratief aangehouden tijdens een vredelievende volksvergadering na de bomenkapoptocht. Ik heb mijn identiteitsgegevens aan uw manschappen moeten overhandigen. Ik heb toen spontaan mijn gsm-nummer gegeven omdat ik best begrijp dat uw agenten ‘slechts bevelen uitvoeren’ en mij toen meldden dat die van ‘hogerhand’ kwamen. Omdat ik de dialoog wilde aangaan, en ‘hogerhand’ geen naam had & onbereikbaar was, heb ik toen mijn nummer achtergelaten met het verzoek mij te contacteren. Dat is tot op heden niet gebeurd.

Ik ben dan ook blij verrast dat u desalniettemin het wereldwijde occupy-gebeuren genegen bent en u begrip heeft voor mensen die zich onbaatzuchtig inzetten voor een wereld waarin de sociale ongelijkheid, de speculaties in transacties (in huisvesting, energie, milieu & de banksector) en de gewetenloze graaicultuur in vraag worden gesteld. Een goed beleidsman heeft oog voor de acute noden en beperkt zich immers niet tot de volgende stemronde, tot loze beloftes of tot ‘handjesgeschud/t’ tijdens manifestaties.

Ik hoop dat u, in de transparantie die u van ons verwacht, het mij ook niet kwalijk neemt dat ik meteen een aantal perscontacten en direct betrokkenen toevoeg, gezien ik – net als u – voorstander ben van een toetsbare, heldere dialoog.

Ik voeg hierbij, voor de volledigheid, ook de brieven die u de afgelopen dagen heeft mogen ontvangen, naar aanleiding van de aanhoudingen op het Astridplein, za 10/12 j.l. . Wij willen – net als u – alle mogelijkheden tot een gebrekkige of incorrecte berichtgeving vermijden. De briefschrijvers, velen voor de allereerste keer in hun leven aangehouden en op zijn minst geëmotioneerd & verward door zoveel commotie rond hun humaan engagement, hebben hun verontwaardiging nog niet beantwoord gezien, maar mogelijk is het u ontgaan en zal u hen eerstdaags toch een persoonlijk weerwoord bieden.

U bent een slim man, u weet beter dan de meeste occupiers waar uw beleidsmatige verantwoordelijkheden liggen. Ooit haalde u de meeste voorkeurstemmen, dat is omdat ook wij in u geloofden. Ik verzoek u vriendelijk ons een openbaar platform te geven zodat wij vrij & democratisch van gedachten kunnen wisselen (ook op openbare plekken) en een meer rechtvaardige samenleving voor iedereen alvast bespreekbaar kunnen maken… uw politiemensen zijn daar uiteraard ook welkom, maar dan bij voorkeur om mee na te denken en vredelievende initiatieven niet in de kiem te smoren nog voor ze goed en wel opgestart zijn.

Ik kijk reikhalzend uit naar uw snelle reactie – wellicht wilt u ons wel ontvangen of op z’n minst als agendapunt op de eerstvolgende gemeenteraadszitting van ma 19/12 e.k. opnemen – zodat u als burgemeester van de Stad Antwerpen in de toekomst geen nutteloze manschappen meer moet inzetten om ‘de openbare orde’ te handhaven wanneer het daadwerkelijk gaat om mensen die stuk voor stuk begaan zijn met sociale insluiting in een ethisch- verantwoorde & verdraagzame maatschappij. Het zou een mooi voornemen kunnen zijn om in 2012 mee van start te gaan…

met vriendelijke groeten,

Alexandra Irena Verheij

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s