14/2 PB groeNoord. BAM tracé is een aanslag. Bart De Wever moet aftreden.

BAM tracé is een aanslag op Vlaanderen en Antwerpen
Als Bart De Wever dit tracé steunt moet hij aftreden als burgemeester van Antwerpen

GroeNoord reageert met ontzetting op de beslissing van de Vlaamse regering om de gezondheid van honderdduizenden Antwerpenaars op te offeren aan de goede relaties met het bouwconsortium Noriant. Zoals in de MER voor de Oosterweelverbinding uitvoerig is aangetoond, is het BAM-tracé veruit de slechtste keuze voor de gezondheid van de inwoners van de stad Antwerpen. De Antwerpenaars hebben nu reeds de slechtste luchtkwaliteit van heel Europa te verduren. Als Bart De Wever deze aanslag op ‘zijn’ stad, ‘zijn’ burgers steunt, heeft hij geen andere keuze dan onmiddellijk af te treden als burgemeester van Antwerpen.

Misantropisch beleid

De Antwerpenaars krijgen meer fijn stof, meer vuile lucht, meer ozon, minder natuur, meer lawaai. Krijgen we een nieuw groot stadsrandbos? Krijgen we een overkapping van de ring aan Borgerhout? Nee, die overkapping wordt zelfs koudweg gehypothekeerd: het BAM-tracé is onverzoenbaar met zo’n overkapping. Van een misantropisch beleid gesproken.

Kortzichtige keuze, vernietigend voor mens en milieu

In een recent rapport van de OESO werd België zwaar op de vingers getikt voor een falend mobiliteitsbeleid. Vlaanderen heeft geen enkele duurzame visie op mobiliteit. De keuze voor meer weginfrastructuur is een schrijnend voorbeeld van hoe beleidsmakers in dit land blijven hangen in de betonlogica van de vorige eeuw. De enige duurzame oplossing voor de oplossing van de mobiliteitsknoop rond Antwerpen is een keuze voor minder wegverkeer. De aanleg van nieuwe infrastructuur zal meer wegverkeer aanzuigen. En meer wegverkeer leidt tot meer verloren gezondheidsjaren, meer klimaatverandering, meer ozonproblemen in de zomer, meer verkeersgewonden en -doden.

Bart De Wever moet aftreden als burgemeester van Antwerpen

Dit is een keuze tegen alle burgers van dit land, en meer specifiek tegen de inwoners van Antwerpen. Bart De Wever is hiervoor als voorzitter van de NV-A, lid van de regering, mee verantwoordelijk. Hij pleegt hiermee dus een aanslag op de gezondheid van ‘zijn’ burgers, op de leefbaarheid van ‘zijn’ stad. Als hij dit BAM-tracé blijft verdedigen, rest hem geen enkele andere keuze dan onmiddellijk af te treden als burgemeester van Antwerpen.

http://www.groenoord.be

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s