Over groeNoord

NoWay

Toegangsweg naar het actiekamp. Foto Lies Willaert.

groeNoord heeft in Antwerpen verschillende acties gevoerd, waaronder de bezetting van het Noordkasteel, het klimaatactiekamp in het St Annabos en de bezetting van Keyserlei. Tussen 1 juli en 3 september hebben groeNoord en Groenfront! het Ferrarisbos in Wilrijk bezet.

Met de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit is het onaanvaardbaar dat men enkel rekening houdt met economische en technische argumenten. Voor groeNoord moeten natuur, milieu en gezondheid centraal staan bij beslissingen over mobiliteit en ruimtelijke ordening.

groeNoord wil dat het weinige groen in Antwerpen blijft. Wanneer nodig zetten wij ons in voor de bescherming van specifieke stukken groen en daarnaast pleiten wij voor een duurzamer beleid op zowel regionaal als Vlaams niveau.

Zin om mee actie te voeren? Neem contact met ons op!

Meer info over onze acties standpunten vind je bij de persberichten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s