Doe je ding op Ringland – elke zondag tot aan de verkiezingen

RinglandR

Vind je dat Antwerpen recht heeft op gezonde lucht? Dat Vlaanderen moet investeren in minder in plaats van meer klimaatverandering? Dat de enige duurzame oplossing van de verkeersknoop rond Antwerpen een keuze is voor minder wegverkeer? Of vind je dat Antwerpen nood heeft aan nieuwe ruimte voor groen en veilig spelen, voor nieuwe scholen, voor de foor? Of vind je dat allemaal tegelijk?

Laat dan van je horen, en laat zien wat een overkapte ring allemaal mogelijk maakt!

Zondag 27 april, 17u oprit Borgerhout
Zondag 4 mei, 17u Park Spoor Noord
Zondag 11 mei, 17u oprit Borgerhout
Zondag 18 mei, 17u oprit Borgerhout

De Ringlanders planten al vier weken lang elke dag de vlag van Ringland. Op zondag maken we d’er iets extra van.

Dus: Kom met je Kubb of je petanque-ballen. Neem je strandscherm mee. Kom het midden van de oprit omspitten en zaai de eerste Ringland-moestuin in. Of kom gewoon met een spandoek die jouw droom uitbeeldt. Overtuig je fanfare of akoustische punk band om er een klein feestje van te maken. Neem je picknick-laken mee. Overtuig jouw liefste foorkramer om met z’n smoutenbollenkraam af te komen. Of weet je wat? Gebruik je verbeelding en verbaas ons met jouw straffe plannen voor bovenop de Ringland.

Op 18 mei willen we met veel zijn, zodat onze stem op de laatste zondag voor de verkiezingen luid en duidelijk klinkt. Daarom, na elke zondagse vlagplantactie: plannen smeden met alle geïnteresseerde aanwezigen om samen de 18e vorm te geven.

Ringland begint nu!

Meer info over Ringland: www.ringland.be
Meedoen? Laat iets weten: DoeJeDingOpRingland@gmail.com

Nu ook op facebook: https://www.facebook.com/doejedingopringland

Advertisements
Posted in Uncategorized | Tagged | 1 Comment

Leuvenaar in de bres voor Antwerpse actiegroepen

In een opiniestuk afgelopen week in De Morgen, probeerde Caroline Gennez  de diverse Antwerpse actiegroepen te delegitimeren als ware het ‘geen echte burgerinitiatieven’. Mevr. Gennez kent haar sociale geschiedenis niet! En dat terwijl die hele BAM-historie een sterk staaltje is van ondemocratische elite-besluitvorming. Alle elementen zitten er in: van politieke koehandel tot gebetonneerde afspraken met de vriendjes uit het bedrijfsleven. Nee, van deze generatie socialisten hebben wij geen lessen in democratie te krijgen.

Naar aanleiding hiervan schreef Leuvenaar Nick Meynen op facebook onderstaande open brief aan Caroline Gennez. Om maar te zeggen: niet alleen Antwerpenaars hebben schoon genoeg van de walgelijke vertoning die de Vlaamse regering (SP.a en NV-A incluis) opvoert. We herpubliceren hem hier zodat hij ook beschikbaar wordt voor niet-facebookers.

Beste Caroline Gennez

Vertederend, hoe je die toegift maakt: buurtbewoners mogen de naam van hun buurtplein per referendum kiezen. Een ja/nee vraag is in deze problematisch, maar, zo preciseer je jouw standpunt in De Morgen, daar ben je niet voor te vinden. Gelukkig is er nog de multiple choice vraag: kiezen we voor a) ons volksplein, b) de speelweide of c) Al-Khattabi. Ja, dat zou Jan Modaal wel tof vinden: de pleindemocratie.

Verder in je pleidooi verwijt je actiegroepen dat ze meer weg hebben van “professionele studie- en communicatiebureaus”. Waar is de tijd, hoor ik je zuchten. De goede oude tijd toen kleurrijke actievoerders in geitenwollensokken holle slogans van het dak riepen. Foei, de stoute burger die in zijn vrije tijd degelijk opzoekwerk doet om jullie verhaal argument per argument af te breken.

Maar het wordt nog beter, Caroline, je poging tot damage control. Want jawel, tot mijn verbazing haal je ook Amartya Sen erbij. Nobelprijs Econoom die ook interessante dingen over cultuur en democratie schreef. In ‘The Argumentative Indian’ schrijft hij ‘ontwikkeling is een zaak van toegenomen vrijheden en vaardigheden’. De vrijheid om keuzes te maken en de vaardigheid om dat op een goede manier te doen. Exact waar die “professionele studie- en communicatiebureaus” al zoveel jaar mee bezig zijn, infoavond na infoavond. Verder in Amartya’s boek las je misschien ook de discussie tussen Gandhi en Tagore over rede versus belofte. Gandhi vond dat als je een belofte gemaakt had, je die altijd moest houden. Tagore vond dat als je door rede tot het besluit kwam dat je belofte geen steek meer hield, je dat moest uitleggen en hem vervolgens wegwerpen. Amartya Sen koos de kant van Tagore. Jij en de S.PA kiezen die van Ghandi.

Nu is Gandhi best een toffe pee geweest. Ik heb zelfs een narcistische T-shirt met een slogan van hem: be the change you want to see in the world. Maar als het op het volgen van de rede aankomt, dan kies ik toch voor Tagore en Sen. Eens Oosterweel beloofd houden jullie er aan vast – ook al komt ongeveer elke onafhankelijke expert via de rede tot de conclusie dat het – bij nader inzien – een dom plan is. Jullie beslissing heeft alles met imago te maken – niets met vooruitgang en of het gedachtengoed van Amartya Sen.

Hoe verder ik in je opiniestuk graaf, hoe meer ik me afvraag of je het als satire bedoelde. Is het een hoax, geschreven door iemand die zich als Caroline Gennez voordoet? Een nieuwe stunt van The Yes Men? Ik bedoel: “Een tweede randvoorwaarde bestaat erin dat de mensen die we rond de tafel brengen onafhankelijk zijn, over voldoende kennis beschikken en in groep representatief zijn voor de gemeenschap waarin we leven.” Alle experts die het MER schreven werden door de BAM benoemd en werken al 10 jaar in hoofdzaak aan één project: de uitvoering van het BAM tracé.

Je besluit je zwanenzang met “Uiteindelijk moeten mensen het gevoel hebben dat ze kunnen wegen.” Dan gevoel heb ik niet, Caroline. Niet zolang jij ons zegt dat we eventueel, als toegift, wel mogen beslissen over de naam van het buurtplein om de hoek. Niet zolang de deliberatieve democratie die je in je stuk bejubelt zich ergens in de vuilbak bevindt – naast de G1000. Niet zolang de SPA zijn traditie in ere blijft houden om de mensen op persoon a te laten stemmen om vervolgens persoon b als plaatsvervanger naar het parlement te sturen. De burgemeester van de stad waar ik woon, Leuven, zei het in de laatste gemeenteraad zoals altijd gevat: “Als je klachten hebt, kom dan over vijf jaar nog eens terug”. Maar misschien staat hij geïsoleerd in de partij, waait er een nieuwe wind en gaat de deliberatieve democratie waar jij het over had dan toch over meer dan een uitbreiding van het aantal TV programma’s waar we per SMS de winnaar mogen kiezen. In dat geval hoor ik je plannen graag. Maar kom niet af met 100 bloemen die mogen bloeien. De laatste keer dat een socialist uit China dat zei bloeiden de bloemen … en werden ze vervolgens onthoofd.

Met vriendelijke groeten,

Nick

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ringland, Hamburg en TINA

Ringland – het perfecte tegengif tegen de TINA-boodschap van Kris Peeters en zijn Vlaamse regering. Er zijn véél alternatieven voor Oosterweel, niet alleen Meccano. Ringland is in ieder geval een pracht van een alternatief. Uiteraard is dit  niet onderzocht in de Plan-MER. Ah, nee, want om dit soort dingen uit de denken heb je verbeelding nodig, en een visie op mobiliteit en leefbaarheid. De Vlaamse regering (NV-A en SP.a incluis) mist het allemaal. En intussen toont Hamburg de weg (onderaan).

Hamburg sets out to become a car-free city in 20 years

hamburgo1_639x300Hamburg City Council has disclosed ambitious plans to divert most cars away from its main thoroughfares in twenty years. In order to do so, local authorities are to connect pedestrian and cycle lanes in what is expected to become a large green network. In all, the Grünes Netz (Green Web) plan envisages “eliminating the need for automoviles” within two decades.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

14/2 PB groeNoord. BAM tracé is een aanslag. Bart De Wever moet aftreden.

BAM tracé is een aanslag op Vlaanderen en Antwerpen
Als Bart De Wever dit tracé steunt moet hij aftreden als burgemeester van Antwerpen

GroeNoord reageert met ontzetting op de beslissing van de Vlaamse regering om de gezondheid van honderdduizenden Antwerpenaars op te offeren aan de goede relaties met het bouwconsortium Noriant. Zoals in de MER voor de Oosterweelverbinding uitvoerig is aangetoond, is het BAM-tracé veruit de slechtste keuze voor de gezondheid van de inwoners van de stad Antwerpen. De Antwerpenaars hebben nu reeds de slechtste luchtkwaliteit van heel Europa te verduren. Als Bart De Wever deze aanslag op ‘zijn’ stad, ‘zijn’ burgers steunt, heeft hij geen andere keuze dan onmiddellijk af te treden als burgemeester van Antwerpen.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vredesactie wordt vervolgd: 6 februari 2014 correctionele rechtbank

DSC_9653200plusOp 14 november 2008 sloten vredesactivisten symbolisch het ministerie van Defensie. “Minister van Defensie De Crem trekt ons land steeds dieper in een uitzichtloze oorlog in Afghanistan.” aldus het persbericht van die dag. De actie verliep strikt geweldloos en er werd niets beschadigd. Vijf jaar later besliste de raadkamer in Brussel om Vredesactie correctioneel te vervolgen voor deze actie wegens het opzettelijk beschadigen van andermans onroerende goederen. Het proces start op 6 februari 2014.

Steun vredesactie: onderteken het steunregister, kom naar de eerste procesdag op 6 februari in Brussel. Meer info hier.

Dit is een grove aanfluiting van het recht op vrije meningsuiting. Het lijkt erop dat minister De Crem gebruikt maakt van SLAPP (strategic lawsuit against public participation): het instellen van juridische procedures om critici de mond te snoeren. Het ministerie van defensie viseert Vredesactie en vredesactivisten met aanklachten voor futiliteiten, met meestal een heel zwakke bewijsvoering, maar bedoeld om uit te putten en af te schrikken.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

3/2 “Behind the redwood curtain” + speedcampaigning

eeuwige-moes‘Behind the Redwood Curtain’ maakt een meeslepende tocht doorheen het duistere en wonderlijke Redwood Forest. Zeven verschillende woudbewoners – houthakkers, wetenschappers, activisten en Native Americans – tonen ons hun leven in de wildernis. Een leven zonder Walmarts of Starbucks, maar in small towns en met big trees. De immense en oeroude Redwoods isoleren de streek, maar de buitensporige houtindustrie brengt de unieke biotoop in gevaar. Met een eigenzinnige blik toont Liesbeth De Ceulaer de uiteenlopende overtuigingen, dromen en angsten van de verschillende woudbewoners in een fascinerend verhaal over de relatie tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Solidariteitsactie aan H.Essers hoofdingang

Activisten blokkeren hoofdpoort Essers

in solidariteit met het gekapte Ferrarisbos

Naar aanleiding van de kap van het Ferraris bos vorige week, heeft een anonieme groep activisten op de ochtend van 10 september de hoofdpoort van H. Essers* in Wilrijk geblokkeerd. Vanaf 4 uur s’ochtends hadden 3 activisten zich aan elkaar vast geketend, zodat de vrachtwagens het terrein niet op konden.

‘Het is belachelijk hoe makkelijk het in Vlaanderen is om bos te kappen’, zegt een van de actievoerders. ‘Legaal of illegaal verdwijnt elk jaar minstens 200 hectare bos. H. Essers is verantwoordelijk voor de kap van het Ferrarisbos, vorige week. Wij wilden hen een duidelijk signaal geven dat we dat niet zomaar laten gebeuren.’

De activisten zijn erin geslaagd het vrachtverkeer een aantal uur tegen te houden. Om 5 uur werd de eerste helft van de groep opgepakt. De activisten die zich vast hadden geketend moesten wachten op een speciaal interventie team en werden pas rond half 12 opgepakt. Inmiddels is iedereen weer vrij.

*eigenaar van het gekapte Ferrarisbos

Posted in Uncategorized | Leave a comment