Persberichten


Overcamping. Kamperen op de Craeybeckxtunnel voor duurzame mobiliteit

Vandaag voeren Antwerpse jongeren actie voor duurzame mobiliteit met minder auto- en vrachtverkeer. De maandelijkse critical mass fietstocht eindigt deze keer in het park bovenop de Craeybeckxtunnel. Daar wordt samen gegeten en worden tentjes opgezet voor een nachtje ‘Overcamping’. Hiermee willen de activisten laten zien wat er allemaal mogelijk wordt wanneer de juiste keuzes worden gemaakt om de Antwerpse verkeersknoop te ontwarren. Het kamperen werd niet toegelaten, maar de actievoerders zetten toch hun tenten op: “dit is een vorm van vrije meningsuiting”.

De enige duurzame oplossing van de mobiliteitsknoop in en rond Antwerpen, is een keuze voor minder auto- en vrachtverkeer. “Kiezen voor minder verkeer is de goedkoopste oplossing – niet onbelangrijk in tijden van crisis,” Aldus Yves, een van de actievoerders. “Bovendien is het een keuze voor een betere mobiliteit én voor een hogere levenskwaliteit in de stad, maar ook ver daarbuiten. Dit zal leiden tot minder fijn stof, minder lawaai, minder verkeersslachtoffers, minder uitstoot van broeikasgassen.“

Met ongewijzigd beleid zal tegen 2030 het vrachtverkeer met maar liefst 68% toenemen en het personenverkeer met 20 %. [1]. “Zolang we maar Uplaces bijbouwen, en onze garnalen in Marokko laten pellen, zal geen enkele dure tunnel of brug volstaan om het verkeer te blijven slikken”, zegt Yves. “Moet de ring binnen 30 jaar dan opnieuw verbreed worden? En waar eindigt dat dan?”

Daarom is het hoog tijd om in te zetten op duurzame alternatieven. De geplande kilometerheffing moet gebruikt worden om het verkeer binnen de perken te houden. De bestaande infrastructuur, zoals de Liefkenshoektunnel, moet ten volle benut worden. Er moet ingezet worden op verkeersveilige steden waar fietsen en wandelen de norm is, en waar het openbaar vervoer snel en betaalbaar is.

Het park bovenop de Craeybeckxtunnel is het perfecte voorbeeld van hoe de Antwerpse ring er in de toekomst zou kunnen uitzien. Maar dan moeten er dringend andere keuzes gemaakt worden. De megalomane plannen van de Vlaamse regering om de ring uit te breiden en meer verkeer dóór Antwerpen te leiden, kosten niet alleen handenvol geld, ze sluiten een toekomstige overkapping ook nagenoeg uit. Niet alleen omdat het geld dan op is. De verbrede ring overkappen wordt ook technisch veel moeilijker en duurder.

De activisten maakten hun intenties al in juni van dit jaar kenbaar aan de stad. Drie dagen geleden kregen ze te horen dat ze geen toelating kregen voor hun actie. Vreemd, want afgelopen jaren vonden gelijkaardige acties plaats zonder dat de stad er graten in zag. Denk maar aan het klimaatactiekamp en de bezetting van het Noordkasteel. “We begrijpen er niets van, misschien heeft het iets te maken met de verkiezingen,” aldus nog Yves. “We laten ons in ieder geval niet afschrikken. Dit is een politieke protestactie en valt onder het recht op vrije meningsuiting. Vanavond zetten wij onze tentjes op om onze mening kracht bij te zetten. Morgen ruimen we alles netjes op. Daar doen we toch niks verkeerd mee?”

—–
top


Lindebomen De Keyserlei: Antwerps schepen Van Campenhout verkoopt klinkklare nonsens op TV

Schepen Ludo Van Campenhout verkondigde gisteren voor de camera’s van ATV en VTM dat de lindebomen op de De Keyserlei dood zijn (1). Dat is klinkklare nonsens. Men hoeft geen expert te zijn om te weten dat de lindebomen leven. Maar ook in het rapport dat de stad Antwerpen bij de boomexperts van NV Krinkels bestelde, staat dat 22 bomen geen goede conditie en stabiliteit vertonen, en dat de overige 80 in redelijke staat zijn (2). Leven doen ze allemaal. De stad verliest zich bij monde van haar schepen steeds meer in propaganda die niet op feiten gebaseerd is. De actievoerders blijven op de De Keyserlei, in de bomen en op de grond, om zich te verzetten tegen de kap.

De boomexperts melden ook dat de bomen niet goed onderhouden zijn. Het rapport stelt letterlijk: “Vele bomen bevatten ook kleine gebreken en probleemtakken als gevolg van een slechte of beperkte begeleidingssnoei” (3). Dat de bomen niet in goede staat zijn, is dus ten dele te danken aan het schuldig verzuim van het stadsbestuur.

Het verwondert ons ook niet dat de lindebomen niet in uitstekende staat, en tekenen vertonen van verminderde groei. Een boom in de stad heeft het hard te verduren. Wortels moeten zich een weg banen rond rioleringen en nutsleidingen, voelen de hele tijd de trillingen van het passerende (bus-) verkeer, en ademen net als wij de vervuilde stadslucht in. Het mag een klein wonder heten dat de bomen het in die omstandigheden toch nog relatief goed doen, en het toont hun veerkracht aan. De nieuwe bomen die men wil planten zullen niet immuun voor de harde stadsomstandigheden. Integendeel: gezien essen tegenwoordig te kampen hebben met een schimmelziekte (4) is het nog maar de vraag of deze nieuwe bomen ooit groot zullen worden.

Het rapport concludeerde overigens dat best wordt geopteerd om nieuwe bomen van groot formaat aan te planten. Deze conclusie wordt nu misbruikt om een tabula rasa te verantwoorden en er piepjonge scheuten voor in de plaats te zetten. Kleine jonge bomen zijn noch esthetisch, noch ecologisch een volwaardig alternatief voor grote bomen.

Het verplanten en behouden van de huidige lindebomen zou, nog volgens het rapport, 2500 euro per boom kosten en een nieuwe boom van 70-80cm omtrek 5220 euro. Veel van de bestaande lindebomen hebben een omtrek van 70 cm of meer. Wij concluderen daaruit dat het behoud van de lindebomen goedkoper is. Uiteraard is het nog goedkoper om jonge sprietjes te plaatsen, maar dat is appelen met peren vergelijken.

De stad verliest zich bij monde van haar schepen steeds meer in propaganda die niet op feiten gebaseerd is. Steevast wordt als eindresultaat een straat met grote bomen voorgesteld, terwijl we daar ettelijke tientallen jaren op zullen moeten wachten. De kostprijs voor het behoud van de lindebomen wordt vergeleken met die van piepjonge scheutjes, terwijl dat appelen met peren vergelijken is. En nu wil men ons doen geloven dat de bomen dood zijn. Wij zijn die propaganda beu! De actievoerders blijven op de De Keyserlei, in de bomen en op de grond, om zich te verzetten tegen de kap.

www.groeNoord.be

(1) http://www.atv.be/item/ludo-van-campenhout-over-bomenkap
(2) Het rapport van de boomexperts vind je hier: https://groenoord.files.wordpress.com/2011/11/20101008_haalbaarheidsstudie_verplanting_lindes.pdf
(3) p2 van het bovenvermelde rapport
(4) Tuur De Haeck van het Instituut Natuur en Bos Onderzoek op Radio 1. http://outpost.vrt.be/privemp3/Kap_lindebomen.htm

—–
top


Graafmachines beschadigen wortels, stam en takken van lindebomen De Keyserlei

LindeboomSchade

Beschadigde stam

Arbeiders begonnen vandaag met het openleggen van de De Keyserlei rond de lindebomen. Zowel wortels, stam als takken van verschillende lindebomen werden beschadigd (zie foto). De werken lagen een tijdje stil doordat een activist in de laadbak van de machine kroop, maar zijn intussen hervat. Hoewel het er niet naar uit ziet dat de kap zelf voor meteen is, gaat het specifiek om voorbereidende werken voor de kap.

De aannemer (Van Geel) beweert dat hij gewoon doet wat van hem gevraagd wordt en geen nieuwe instructies heeft gekregen w.b. de bomen. De vraag van de rechter aan de stad Antwerpen om goed bestuur toe te passen werd door het stadsbestuur, in tegenspraak met wat ze eerder beloofde, aan haar laars gelapt. De voorbereidende activiteiten van vandaag anticiperen immers op een uitspraak in het voordeel van de stad. Zonder specifieke voorzorgsmaatregelen kunnen de voorbereidende werken ook de levensvatbaarheid van de lindebomen hypothekeren.

De stad loopt blijkbaar liever het risico op dwangsommen dan dat ze de voorbereidingen voor de kap met een week zou uitstellen. Per gevelde boom werd een dwangsom van 10.000 euro geëist. En dat terwijl de kosten voor het verplanten en terug plaatsen van de huidige bomen geraamd werden op 2500 euro per boom. Dat vond de stad te duur.

Mensen van Groen! die het dossier van dichtbij opvolgen zijn ter plaatse. Zij interpelleren het kabinet van milieuschepen Lauwers over de gang van zaken.

Contact: Anne Poppe 0473/93.50.74

top
———-

groeNoord persbericht 07-11-2011 Geen kap van de lindebomen op de Keyserlei

groeNoord voert vandaag opnieuw actie voor het behoud van de lindebomen op de Keyserlei.  Deze zullen sneuvelen bij de geplande heraanleg, die vandaag van start zou gaan. Met elke linde verdwijnt echter niet alleen een stukje schaarse stadsnatuur, maar ook een luchtzuiveraar en een natuurlijk koelsysteem tijdens hete zomers. Het stadsbestuur is bijzonder eigengereid te werk gegaan: de gemeenteraad is niet geconsulteerd, het advies van de districtstraad van district Antwerpen is genegeerd, en honderden bezwaarschriften zijn zonder meer van tafel geveegd. ‘t Stad is van iedereen, maar blijkbaar toch een beetje meer van burgemeester en schepenen.

Bomen zijn onmisbaar voor een aangenaam stadsklimaat.

Bomen zorgen letterlijk voor zuurstof en vangen tegelijk giftige gassen en fijn stof. Ze doen dit bovendien bijzonder efficiënt. Het is schandelijk dat de functie van bomen in de stad nog verdedigd moet worden. Ooit heeft men berekend dat het miljoenen zou kosten om in Parijs de lucht te zuiveren met machines in plaats van met bomen. Daarnaast zijn bomen en groen in de stad onmisbaar voor de leefbaarheid en de (geestelijke) gezondheid van haar inwoners. Meer groen betekent minder kanker en minder depressie. Waarom kiest het stadsbestuur voor een zieke stad in plaats van voor een gezonde stad, voor een onleefbare in plaats van voor een leefbare stad?

In de officiële communicatie is misleiding troef. Op tekeningen en computersimulaties wordt de vernieuwde Keyserlei steevast voorgesteld met grote bomen. Er wordt echter nooit bij verteld dat het met de huidige plannen tientallen jaren zal duren vooraleer de nieuwe bomen op de Keyserlei groot zullen zijn, en de grandeur zullen hebben van de huidige lindebomen. Wie beweert dat een klein, jong boompje evenwaardig is aan een grote, volwassen boom is niet goed bij zijn verstand. Toch is het juist dat wat de stad doet. En met haar flitsende stadspropaganda probeert ze de Antwerpenaar met een kluitje in het riet te sturen.

Democratisch deficit

Er is niemand die tegen een heraanleg van de Keyserlei is. Maar er is evengoed niemand die voor het verdwijnen van de statige lindebomen is. Het stadsbestuur is hierin erg eigengereid te werk gegaan: de gemeenteraad is niet geconsulteerd, het advies van de districtstraad van district Antwerpen is genegeerd, en de honderden bezwaarschriften zijn zonder meer van tafel geveegd. Daarmee heeft het stadsbestuur nog maar eens aangetoont dat het wel lippendienst wil bewijzen aan inspraak en burgerparticipatie, maar dat ze in werkelijkheid gewoon haar ding wil doen. Door haar hardhorigheid en eigengereidheid kiest het stadsbestuur voor de confrontatie met haar inwoners.

Terecht zijn groen, milieu en gezondheid prioriteiten voor de Antwerpenaar. Het is een schande dat de lucht die wij dagelijks moeten inademenen de slechtste van Europa is. Dit zijn toestanden die bij de negentiende eeuw horen, niet bij de eenentwintigste eeuw.

Afspraak maandag 8u30, hoek Keyserlei-Quellinstraat
Perscontact: Tom Cox (0488564775)

top
————-

15-10-2011 15 oktober – wereldwijde dag van verontwaardiging. We eisen echte democratie!

[enkele beelden hier]

Morgen, 15 oktober, komen over de hele wereld mensen op straat om echte democratie te eisen. De huidige crisis is behalve een economische vooral een politieke crisis die aantoont dat de particratie (representatieve democratie met politieke partijen in de hoofdrol) totaal gefaald heeft als beheerder van het gemeengoed en de publieke middelen. De particratie is medeplichtig aan de schaamteloze uitbuiting van mens en natuur door de wereldwijde economische elite die enkel haar eigen belang nastreeft, met haar multinationals, hedge-funds, fiscale spitstechnologie, enz… 15 oktober wordt een dag van wereldwijde verontwaardiging. 15 oktober wordt een dag waarop we democratie eisen in alle domeinen van het politieke, sociale en economische leven. op 15 oktober verwerpen we de dictatuur van het geld.

We zijn elke dag getuige van het internationale spektakel van falende banken en falende overheden, waarbij de gewone man overal ter wereld moet opdraaien voor de decadentie en het onverantwoorde gedrag van bankiers, topmanagers en toppolitici. De laatste blijven ongestraft en integendeel, blijven zichzelf topbonussen uitkeren. De hele politieke en economische elite is duidelijk het Noorden kwijt, en vertegenwoordigen enkel nog zichzelf. Het is tijd om dit schandalige spektakel te doorprikken.

Ook het falende klimaat- en biodiversiteitsbeleid heeft haar wortels in de verwevenheid tussen de particratie en de egoïstische economische elite. Er worden miljarden gespendeerd aan het redden van een corrupt financieel systeem en een achterhaald industrieel model, maar intussen wordt onze planeet verder vernietigd en onleefbaar gemaakt voor haar bewoners. En ook dicht bij huis, in het Oosterweeldossier, zijn de private belangen belangrijker dan het algemene belang. De Vlaamse regering zet in op meer transport en het bijbouwen van weginfrastructuur, en blijft daarmee bewust blind voor de enorme ecologische en menselijke gezondheidskost die hiermee gepaard gaat. De enige duurzame oplossing voor het Antwerps verkeersinfarct is: minder vrachtwagen- en autoverkeer. Maar daar valt blijkbaar niet genoeg geld mee te verdienen door de bedrijfswereld. De Vlaamse Regering zwicht voor de chantage van het bedrijvenconcern Noriant dat dreigt met schadeclaims wanneer niet gekozen wordt voor de oplossing voor het Antwerpse verkeersinfarct waar dat concern het meeste geld aan kan verdienen.

Daarom roept groeNoord mee op om morgen op straat te komen. In Brussel zijn verontwaardigden van over heel Europa verzameld en staan verschillende manifestaties op het programma. Meer info vind je hier
http://www.walktobrussels.eu/en/home/agora-brussels/events/449-more-informations-about-15oct.html
Om 14u begint een grote manifestatie aan het station van Brussel-Noord. Sommigen spreken op voorhand af in Antwerpen Centraal tussen 11u30 en 12u, mogelijk herkenbaar als ‘Occupy Antwerp’. Anderen vertrekken om 9u vanop de grote markt met de fiets naar Brussel.

Zij die niet in Brussel geraken kunnen aansluiten bij de betoging tegen de kap van de bomen op de Keyserlei, om 14u op het kruispunt Keyserlei-Quellinstraat. Mensen van groeNoord zullen daar aanwezig zijn om ook Antwerpen op de #globalchange kaart te zetten.

top
—————————————————————————————————————————————-


11-10-2011 Geen kap van de lindebomen op de Keyserlei

[een paar foto’s hier]

Afgelopen nacht hebben groeNoord-activisten de met kap bedreigde lindebomen op de Keyserlei van logo’s voorzien. Ze protesteren hiermee tegen de zoveelste beslissing van het Antwerps stadsbestuur tegen de wil van de Antwerpenaar in. Het stadsbestuur wil de Keyserlei opnieuw aanleggen, de statige lindebomen moeten daarvoor sneuvelen. Met elke linde verdwijnt echter niet alleen een stukje schaarse natuur in de stad, maar ook een natuurlijke luchtzuiveraar en een natuurlijk koelsysteem tijdens hete zomers. Bomen zijn onmisbaar voor een aangenaam stadsklimaat. Hoe haalt het bestuur het in haar hoofd om te blijven kiezen voor een hete, verstikkende, betonnen stad in plaats van voor een koele, ademende, groene stad? Wij pikken dit niet!

Het is schandelijk dat de functie van bomen in de stad nog moet verdedigd worden. Bomen zuiveren de lucht, zorgen letterlijk voor zuurstof en vangen tegelijk giftige gassen en fijn stof. Ze doen dit bovendien bijzonder efficient. Ooit heeft men berekend dat het miljoenen zou kosten om in Parijs de lucht te zuiveren met machines in plaats van met bomen. Daarnaast zijn bomen en groen in de stad onmisbaar voor de leefbaarheid en de (geestelijke) gezondheid van haar inwoners. Meer groen betekent minder kanker en minder depressie. Waarom kiest het stadsbestuur voor een zieke stad in plaats van voor een gezonde stad, voor een onleefbare in plaats van voor een leefbare stad? Wij vinden dit onbegrijpelijk.

“Ze zeggen dat wij dromen. De echte dromers zijn zij die denken dat de dingen zoals ze nu zijn oneindig door kunnen gaan.”
Slavoj Zizek tijdens een toespraak bij de bezetters van Wall Street

Antwerpen is geen eiland. Antwerpen is een deel van een wereld die bedreigd wordt door klimaatverandering en hypersnelle achteruitgang van de biodiversiteit. Alle alarmlichten staan op rood. Stilaan wordt enkel een absoluut moratorium op de kap van bomen nog rationeel verdedigbaar. Al de rest is waanzin. Het stadsbestuur leeft kennelijk op een andere planeet. Net als de hele politieke en economische elite is ze duidelijk het noorden kwijt. Er worden miljarden gespendeerd aan het redden van een corrupt financieel systeem en een achterhaald industrieel model. Intussen wordt onze planeet verder vernietigd en onleefbaar gemaakt voor haar bewoners. Deze machthebbers vertegenwoordigen enkel nog zichzelf.

top
—————————————————————————————————————————————-

11/07/2011 Klimaatactivisten wijzen op misleiding door Albert Heijn in Brasschaat

Een groep klimaatactivisten voert vandaag actie bij supermarkt Albert Heijn in Brasschaat. Ze delen flyers uit en informeren klanten over de herkomst van vlees, eieren en zuivel. Een groot deel van het veevoeder bestaat uit genetisch gemodificeerde gifsoja uit Zuid-Amerika. De massaconsumptie van vlees en zuivel heeft een zware impact op het leven van mensen in het ‘Zuiden’. Bij Albert Heijn valt gebruik van deze gifsoja onder van haarS “duurzaamheidsbeleid.”

An Maeyens legt uit: “Voor de grootschalige productie van soja worden belangrijke bosgebieden zoals de Amazone in Brazilië vernietigd. Sojaplantages veroorzaken conflicten over land en ernstige gezondheidsproblemen bij bewoners door intensief gebruik van landbouwgif. Grootschalige productie van soja in Zuid-Amerika voor export naar Europa is sociaal en ecologisch onverantwoord. En mensen hier weten niet dat die gifsoja voor ons vlees en zuivel gebruikt wordt.”

De actie in Brasschaat sluit aan bij de “Foute Soja actie-week” uitgeroepen door de Nederlandse milieu-organisatie A SEED. Tijdens deze week vinden acties plaats bij verschillende Albert Heijn supermarkten in Nederland en België. Klimaatactivisten die deelnemen aan het klimaatactiekamp te Antwerpen vatten post in Brasschaat.

Volgens de actievoerders zijn weinig mensen op de hoogte van de herkomst van soja en waar die allemaal voor wordt gebruikt. Ze zijn blij dat ze meer informatie krijgen over de productie van soja en de consequenties ervan. [1]

Gifsoja krijgt duurzaam label

Via moederbedrijf Ahold maakt Albert Heijn deel uit van de ‘Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja’. Albert Heijn beweert dat ze een duurzaam aankoopbeleid voert. Maar ook genetisch gemanipuleerde soja die bestand is tegen de zeer schadelijke onkruidverdelger Roundup krijgt van de Ronde Tafel het label ‘verantwoord’. [2] De criteria van de Ronde Tafel zijn te zwak om de productieketen duurzamer te maken. In Belgie heeft de Belgische mengvoederfederatie BeMeFa zelf een verantwoord-label ingevoerd. Inhoudelijk komt dat ongeveer overeen met de slappe criteria van de huidige RTRS-soja.[3]

An Maeyens: “Op die manier misleidt Albert Heijn zijn klanten: producten die op sociaal en ecologisch vlak desastreuze consequenties hebben, worden als duurzaam en verantwoord gepresenteerd. We roepen Ahold op die misleiding te stoppen en uit de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja te stappen.”

Het nieuwe label voor ‘verantwoorde soja’ is vooral gefinancierd door de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven. Zij hebben groot belang bij de 9 miljoen ton soja die jaarlijks ingevoerd wordt in Nederland. In landen als Frankrijk, Zweden, Noorwegen en Duitsland ziet men een tegenovergestelde ontwikkeling. Daar wordt de roep om GGO-vrije producten steeds sterker en schakelen bedrijven juist over op GGO-vrij veevoer voor de productie van vlees, eieren of zuivel. Als Nederland echt koploper wil zijn om het gebied van duurzaamheid, dan moet het stoppen met de grootschalige import van soja voor veevoer.

Wereldwijd hebben honderden organisaties zich uitgesproken tegen de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja.’ [4]

Noten/bronnen:

[1] Meer informatie over soja en de voorgaande sticker-acties: http://www.aseed.net/soja

[2] De Round Table on Responsible Soy Association (RTRS) is een gezelschap van bedrijven die belang hebben bij de productie, handel en verwerking van soja, waaronder Unilever, Ahold, Cargill en Monsanto. Ook de Nederlandse regering steunt het label, via het Initiatief Duurzame Handel. Eén certificaat staat voor één ton soja-product (bonen, meel of olie). Meer informatie vindt u in deze briefing: http://www.gifsoja.nl/Gifsoja/RTRS_files/RTRS%20backgrounder%20v2.pdf.

[3] http://www.goedkoopvleesstinkt.be

[4] Vorig jaar al maakten 230 boeren-, natuur- en ontwikkelingsorganisaties uit Zuid-Amerika en Europa bezwaar tegen het ‘groenwassen’ van foute soja. De kritiek is samengevat in een korte
animatie: http://bit.ly/gifsoja-animatie. Daar bleef het niet bij. Onlangs vroeg een coalitie van organisaties aan de Europese supermarkten om de consument niet te misleiden met valse labels. Het overkoepelende verband van natuurorganisaties in Duitsland (DNR) heeft het Wereld Natuur Fonds verzocht uit de RTRS te stappen en ‘te stoppen met steun aan een mislukt landbouwmodel’. Nadere informatie over de problemen met soja en het verantwoorde label en een analyse van de RTRS criteria staat op http://www.gifsoja.nl.

top
—————————————————————————————————————————————–


10/07/2011 GroenFront! maakt start met ontpoldering Hedwige

Op zondag 7 juli maakte GroenFront! een symbolische start met het ontpolderen van de Hedwige polder op de Nederlands-Belgische grens. Dit netwerk van radicale milieuactivisten zette de eerste spade in de dijk.

“Als de politiek het laat afweten moet je zelf het heft in handen nemen”, aldus Jeroen Van Acker, dijkgraver van GroenFront! Het Hedwige-dossier laat zien dat de Nederlandse regering volstrekt onbetrouwbaar is geworden. Als de dijk bij de Hedwige niet doorbroken wordt, lijkt het weer dichtgooien van de Westerschelde de enige logische oplossing. GroenFront! vindt natuurcompensatie – het eerst afbreken en dan ergens in de toekomst langzaam weer herstellen van natuur – een onlogisch principe. Met de achteruit hollende biodiversiteit is enkel nieuwe natuur maken acceptabel.

Voor de heer Bleker, de Nederlandse staatssecretaris Natuur, heeft GroenFront! slechts één mededeling: Digg this! Overigens vertrouwen de milieuactivisten er op dat met het klimaatbeleid van deze regering de Hedwige vanzelf onder water zal lopen.

De actie werd per fiets ondernomen vanuit het Klimaat Actie Kamp in Antwerpen.

top
—————————————————————————————————————————————–

10/07/2011 Big Jump: Act(Antwerpen)ivisten Klimaatactiekamp zwemmen bij het Noordkasteel (Antwerpen)

Op zondag 10 juli organiseren heel wat milieubewegingen overal ter wereld een ‘Big Jump’, waarbij actievoerders gaan zwemmen in rivieren en vijvers waarvan het water sterk vervuild is. Hun eis is eenvoudig: proper water in onze rivieren en vijvers, zodat mensen er opnieuw gratis en zonder problemen in kunnen zwemmen.

In Antwerpen organiseert het Klimaatactiekamp op zondag 10 juli een Big Jump in de vijver aan het Noordkasteel. Om 15u zal een groep actievoerders er ter hoogte van de Spiegeltent een zwempoging wagen. “We willen niet enkel de vervuiling van het water aanklagen,” stelt Sara van het Klimaatactiekamp. “Als de Oosterweelverbinding er komt, blijft er van het bos en de vijver rond het Noordkasteel nog weinig over. De bevolking van Antwerpen sprak zich al uit tegen de Lange Wapper, maar daarmee is de strijd niet gestreden. Het kleine beetje natuur dat Antwerpen nog overhoudt, moet blijven.”

Deze ludieke actie, waaraan ook kinderen zullen deelnemen, kadert in het klimaatactiekamp dat sinds dinsdag in het Sint-Annabos, op Linkeroever, georganiseerd wordt. Honderden mensen verzamelen er voor een week van workshops, discussies en acties rond klimaatverandering en mobiliteit.

top
—————————————————————————————————————————————–


09-10/07 2011 Klimaatactiekamp spin-off op terreinen BASF

Een groepje van dertien milieu-activisten brengt de nacht van zaterdag op zondag door in een geïmproviseerde camping op het bedrijfsterrein van BASF in de Antwerpse haven. Volgens de actievoerders is de chemiereus één van de oorzaken van klimaatverandering en andere milieuproblemen.

De actievoerders gingen op zaterdagavond 9 juli het bedrijfsterrein op en sloegen er vier tenten op. “BASF profileert zich op zijn website als een bedrijf dat uitblinkt in duurzaamheid en efficiënt energiegebruik. Het bedrijf beweert dat het bijdraagt aan het vinden van oplossingen voor globale uitdagingen zoals klimaatbescherming, energie-efficiëntie, voeding en mobiliteit. Daarom leek het ons een uitstekende plaats om er tijdelijk ons klimaatactiekamp te vestigen. We eisen een stukje van het bedrijf op en maken het op die manier écht groener”, aldus een van de activisten.

Het groene image waar BASF op zijn website mee uitpakt kan immers niet verhullen dat het bedrijf een kwalijke rol vervult. Zo is het een van de bedrijven met de hoogste uitstoot van broeikasgassen in de Antwerpse haven. De chemische industrie verbruikt ook enorm veel energie.

Daarnaast is BASF één van de motoren achter de ontwikkeling van genetisch gemanipuleerde organismen. In de omstreden veldproef met genetisch gemanipuleerde aardappelen in Wetteren staan ook door BASF ontwikkelde en gepatenteerde aardappelen. “Wij geloven niet dat genetische manipulatie zal bijdragen aan de oplossing van honger in de wereld, zoals vaak beweerd wordt, aldus de activisten.

De actie kadert in het klimaatactiekamp dat sinds dinsdag in het Sint-Annabos, op Linkeroever, georganiseerd wordt. Honderden mensen verzamelen er voor een week van workshops, discussies en acties rond klimaatverandering en mobiliteit.

http://www.climate-justice-action.be

top
——————————————————————————————————————————————–

08/07/2011 Persnota bij bezetting kantoren van investeringsbank Ackermans & van Haren

Ackermans & van Haaren – DEME – Noriant: stop de chantage.
Noriant moet afzien van schade-claims zodat de beste oplossing voor het Antwerps verkeersinfarct kan gekozen worden.

Er is geen maatschappelijk draagvlak voor het BAM-tracé om de Antwerpse ring te sluiten. Nochtans houdt de Vlaamse Regering hieraan halsstarrig vast. Een belangrijke reden hiervoor zijn de schadeclaims waarmee Noriant, het bouwconcern dat in 2007 de opdracht kreeg om de Oosterweelverbinding te realiseren, dreigt. Wij noemen dit chantage. Wij voeren vandaag actie aan de kantoren van investeringsbank Ackermans & van Haaren om de eis kracht bij te zetten dat Noriant afziet van schade-claims. De Lange Wapperbrug uit het oorspronkelijke voorstel is onder grote publieke druk afgevoerd. Nu ligt ook het BAM-tracé van alle kanten onder vuur. Het dreigen met schade-claims blokkeert het Oosterweeldossier en maakt een rationele en toekomstgerichte oplossing voor het Antwerps verkeersinfarct onmogelijk.

Een van de grote partners in het Noriant concern is het bedrijf DEME dat voor 50% in handen is van de investeringsbank Ackermans & van Haaren. Deze bank heeft zo gedeeltelijk macht over de beslissingen van Noriant. Met zo’n grote participatie neemt ze in het controveriële Oosterweelproject een duidelijke positie in, namelijk vóór het BAM-tracé. Dit BAM-tracé heeft echter geen maatschappelijk draagvlak meer.

De Oosterweelverbinding is opgevat als een publiek-private samenwerking. Dit wil zeggen dat de private partner, Noriant, niet enkel instaat voor de uitvoering van de werken, maar ook bij het hele planningsproces betrokken is. Noriant kreeg in 2007 de opdracht om de Oosterweelverbinding ‘te ontwerpen, te bouwen, deels te financieren en te onderhouden’. Deze constructie geeft Noriant enorm veel vrijheid. Bovendien heeft het concern ook een langdurig onderhoudscontract. Het staat dus vanaf het begin vast dat het realiseren van de Oosterweelverbinding bijzonder winstgevend zou zijn voor de private partner. Een winst die volledig door de belastingbetaler moet worden opgehoest .

Intussen is echter duidelijk dat het BAM-tracé, dat door Noriant gerealiseerd zou worden, in alle opzichten slechter scoort dan het Meccano-Plus tracé dat ondermeer door Ademloos, Straten Generaal en Forum 2020 naar voor wordt geschoven. Uit verschillende verkeersstudies blijkt dat Meccano-
Plus veel beter scoort om het verkeersinfarct rond Antwerpen aan te pakken. En daar was het toch om te doen. Zelfs onafhankelijk van milieu- en gezondheidsargumenten, is het BAM-tracé dus geen goede keuze. Maar wij gaan ook een stap verder – de enige duurzame oplossing voor het Antwerps verkeersinfarct is minder wegtransport. Er moet op een fundamentele manier nagedacht worden over onze toekomstige mobiliteit.

De vrijheid en de gegarandeerde winstgevendheid van projecten van publiek-private samenwerking zijn bijzonder comfortabel voor de private partners. Maar de andere kant van de medaille is een verhoogde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wanneer blijkt dat de voorgestelde projecten geen maatschappelijk draagvlak meer hebben, heeft ook de private partner de plicht om zich hiernaar te schikken. Dat is een risico dat met deze projecten verbonden is. Zoals de kaarten nu liggen lijkt het Oosterweeldossier een zoveelste voorbeeld van publiek-private samenwerking waarvan de gegarandeerde baten naar de private partner vloeien, terwijl alle kosten voor de belastingbetaler blijven.

Wij eisen dat Noriant afziet van de schade-claims waarop zij contractueel recht menen te hebben wanneer het BAM-tracé niet gerealiseerd zou worden. Het dreigen met schade-claims verhindert dat er op een rationele manier nagedacht kan worden over het oplossen van het verkeersinfarct rond Antwerpen en over een duurzame mobiliteit. In tijden waarin banken terecht onder publieke druk staan, zou het voordeel moeten zijn voor de investeringsbank Ackermans & van Haaren om via haar participatie in DEME druk uit te oefenen op Noriant.

Wij bezetten vandaag de kantoren van Ackermans & van Haaren om deze eis kracht bij te zetten.

top
—————————————————————————————————————————————–

Persbericht 0807 2011 Bike Pride – “Ik denk dus ik fiets. Dat is onze velosofie en we zijn daar trots op”
Vandaag trekt een fietsoptocht door de straten van Antwerpen. Antwerpse fietsers palmen samen met deelnemers van het klimaatactiekamp aan het Sint-Annabos de straten in. Koning auto zal even moeten wijken wanneer de ‘kritische massa’ fietsers passeert. Ik denk dus ik fiets, dat is de ‘velosofie’.

De fietsoptocht sluit aan bij een wereldwijde traditie om met een voldoende grote groep fietsers, een zogenaamde ‘kritische massa’, de straten in te nemen met de fiets. Op die manier maken de deelnemers duidelijk dat ze recht hebben op ruimte de stad. Ook in Antwerpen wordt te veel ruimte gereserveerd voor de auto, en te weinig rekening gehouden met fietsers en voetgangers. “Nochtans is de fiets het vervoermiddel van de toekomst, zeker in de stad”, aldus Sara, deelneemster aan de fietstocht. “Om de leefbaarheid van steden te verhogen moet autoverkeer zoveel mogelijk geweerd worden. Op die manier komt ruimte vrij voor fietsers en voetgangers, maar ook voor meer groen, open ruimte en spelende kinderen. De luchtkwaliteit zal er op vooruit gaan en lawaaihinder zal drastisch afnemen. Alle stadsbewoners zullen er wel bij varen”.

Bovendien maken klimaatverandering en peak-oil de overgang naar een duurzame mobiliteit noodzakelijk. Sara: “De rol van koning auto is uitgespeeld. Wegverkeer is verantwoordelijk voor tonnen CO2 die jaarlijks in de atmosfeer komen. Een daling van het autoverkeer is noodzakelijk in een effectieve aanpak van de klimaatverandering.” In steden is zo’n vermindering het gemakkelijkst te realiseren. Met louter een fiets kom je al heel ver in de stad, maar ook openbaar vervoer is er efficiënt te regelen. Zowat alle verplaatsingen in de stad kunnen zonder auto gebeuren. Veilig, gezond en snel.

De olie geraakt ook stilaan op, en de infrastructuur voor mobiliteit moet hieraan aangepast worden. Goede fietsinfrastructuur is spotgoedkoop in vergelijking met infrastructuur voor autoverkeer. In tijden van besparingen is dit een extra argument om voluit voor de fiets te gaan. Soms lijkt het echter dat de eenvoud en de lage kostprijs een nadeel vormen. “Misschien valt er te weinig prestige te halen bij goedkope en eenvoudige projecten,” alsnog Sara. “Stadsfietsprojecten, zoals het Antwerpse ‘vélo’-project, lijken hierin gelukkig verandering te brengen”.

De blijvende focus van Vlaams en stedelijk beleid op autoverkeer is irrationeel. “Vandaar ook onze ‘velosofie’: ik denk dus ik fiets”. Er zijn voldoende argumenten om de fiets te promoten als stadsvervoermiddel nummer 1, en de straten en pleinen ook in die zin in te richten. Door vandaag straten en pleinen op te eisen voor de fiets, wanen we ons tijdelijk in de leefbare stad van de toekomst. Ik denk dus ik fiets, en ik ben daar trots op!

top
——————————————————————————————————————————————–

Persbericht 05/07 2011. Actiekamp 2011 – terrein aan St-Annabos bezet

“Oplossing Antwerps verkeersinfarct moet compatibel zijn met aanpak klimaatverandering”

Afgelopen nacht hebben milieuactivisten een terrein bezet aan het bedreigde St-Annabos in Antwerpen. Een samenwerkingsverband van verschillende actiegroepen, waaronder groeNoord, de voormalige bezetters van het Noordkasteel, organiseert er het derde Belgische klimaatactiekamp. Thema’s van dit jaar zijn ondermeer mobiliteit en infrastructuurwerken.

“Hiermee plaatsen we het Oosterweeldossier in zijn globale context,” zegt actievoerder Tom, “de oplossing van het Antwerps verkeersinfarct moet immers compatibel zijn met de aanpak van de klimaatverandering”. In dat opzicht is de enige duurzame oplossing een keuze voor minder wegtransport. Volgens de activisten zijn nieuwe autostrades wel het laatste wat we nodig hebben, want nieuwe autostrades betekenen meer verkeer. Actieve verkeerssturing, verschuiving naar andere vervoersmiddelen, beperking van het vrachtvervoer, inzetten op lokale productie, verrekenen van de werkelijke kosten van transport (dus ook de effecten op milieu en gezondheid), … dat zijn de inrediënten van een rationele visie op mobiliteit

Terwijl nieuwe autostrades op zich al discutabel zijn, is de keuze van de Vlaamse Regering voor het BAM-tracé gewoonweg waanzin. Het is een aanslag op het leefmilieu en de gezondheid van tienduizenden Antwerpenaren. “De Vlaamse regering is blijven hangen in de jaren 60”, aldus nog Tom. “De Antwerpse ring is een autostrade dóór een stad – 50 jaar geleden leek dat misschien nog ok, vandaag weten we dat dat helemaal niet ok is”. Op alle vlakken scoort het Meccano-plus tracé, dat het verkeer verder van de stad leidt, beter dan het BAM-tracé. Zelfs wat betreft de aanpak van de verkeersstromen en de files. Maar blijkbaar is de goede verstandhouding met de groep Noriant belangrijker dan de oplossing van het verkeersinfarct. De rede in het Oosterweeldossier is ver zoek.

“Wij zijn die leugenachtige beloftes beu.”

Het kamp vindt plaats aan het St-Annabos. Dit bos staat volgens de activisten symbool voor chantage, schuldig verzuim en leugenachtige beloftes. Met het voorstel om het bos op te waarderen tot ecologisch waardevol natuurgebied, heeft de Vlaamse Regering de halve milieubeweging gechanteerd om ze de Oosterweelverbinding te doen slikken. Het bos zou immers niet ecologisch waardevol zijn. “Juist hierin ligt het schuldig verzuim van de overheid. Wie is eigenaar van dit bos? Waarom is dit bos dan niet ecologisch waardevol?” Toch heeft zelfs een beleid van verwaarlozing niet kunnen voorkomen dat het St-Annabos behoorlijk waardevol is. Als bufferbos tussen bewoning en industrie en als groen- en recreatiegebied is het bos van onschatbare waarde voor de omwonenden. Bovendien vervult het verschillende ecologische functies, van broedgebied tot koolstofopslag. Maar dat bos moet dus gekapt. Terwijl de de Vlaamse Regering al meer dan 10 jaar belooft om bos bij te planten, is de oppervlakte bos in Vlaanderen alleen maar afgenomen, als enige regio in heel Europa! Wij zijn die leugenachtige beloftes beu.

Recent onderzoek onderzoek toonde nog maar eens het belang van groen in en rond steden aan (1). Voor de activisten staat het dan ook buiten kijf dat de leefbare stad van de toekomst geen autostrades in haar buurt verdraagt. Een leefbare stad bant de auto zoveel mogelijk uit haar straten. Die stad vormt straten en pleinen om tot oasen van groen, waar fietsers en wandelaars koning zijn. Wij willen steden met minder verkeer, minder lawaai, minder fijn stof, meer groen, meer rust, zuivere lucht.  Wij willen een leefbare stad op een leefbare planeet.

6 dagen ecologisch leven, workshops en publieksacties
Naast mobiliteit en leefbare steden komen ook andere thema’s aan bod tijdens het kamp. Tijdens het zesdaagse kamp wordt er ter plaatse veganistisch gekookt, zoveel mogelijk met inrediënten uit nabije boerderijen. Electriciteit wekken we op met zonnepanelen. Tijdens workshops en lezingen komen verschillende aspecten van de ecologische crisis aan bod. Iedereen is trouwens welkom op dit kamp. Het programma is te vinden op http://www.climate-justice-action.be/?q=nl/node/29

Ook acties kunnen niet ontbreken. Dit jaar wordt er geen specifiek actiedoelwit gekozen. We bouwen aan een interactieve kaart waarop activisten hun eigen favoriete doelwit kunnen aangeven. De kaart is te vinden op http://www.climate-justice-action.be/?q=nl/node/45. Of er ook effectief actie gevoerd zal worden tegen het een of het ander doelwit, zal beslist worden op het kamp. Op vrijdag trekt er alvast een critical mass fietstocht door de straten van Antwerpen. Afspraak, zoals gewoonlijk, 18u Theaterplein.

(1) Stress and the city, http://www.ademloos.be/nieuws/stress-and-city

meer info:
www.groenoord.be
www.climate-justice-action.be

top
—————————————————————————————————————————————–

Persbericht: 22/04/2011 – Dag van de Aarde

Vrijdag 22 april trekt een ludieke fietsbetoging door de straten van Antwerpen. Naar aanleiding van de internationale Dag van de Aarde, willen de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) Antwerpen, groeNoord en de Critical Mass Bike Ride de aandacht vestigen op het gebrek aan een toekomstgerichte visie op de mobiliteit en ruimte in Vlaanderen. Antwerpen heeft nood aan meer groen en minder beton, en aan een mobiliteitsplan dat de leefbaarheid van de stad verhoogt.  De optocht begint om 16u00 op het Theaterplein in Antwerpen en zal eindigen aan de Brilschans rond 17u00 met een afsluitend gebeuren.

Dag van de Aarde: geef ons de ruimte!

De Dag van de Aarde staat dit jaar in het thema van groene en open ruimte, een schaars goed in het dichtbebouwde Vlaanderen. We leven in een van de meest bosarme regio’s in Europa, maar dat schijnt de beleidsmakers voorlopig geen zorgen te baren. “Het plan om 10.000 ha bos bij te planten is al meer dan tien jaar oud,“ zegt Joris Van den Bossche (JNM Antwerpen), woordvoerder van de actie, “maar ondanks de mooie voornemens  van de Vlaamse overheid verliezen we jaarlijks zo’n 90 hectare en zijn de stadsrandbossen nog steeds niet gerealiseerd.”

Nochtans is groene open ruimte onontbeerlijk voor een leefbare stad. In Antwerpen wordt schaarse natuur bedreigd door de geplande sluiting van de ring. “Als de Vlaamse Regering doorgaat met haar plannen moeten de kinderen op Linkeroever binnenkort spelen op een slibstort in plaats van in het St-Annabos.”

De ring: een fijnstoffabriek door woongebied

De optocht eindigt aan de Brilschans, een klein groengebiedje pal naast de Antwerpse ring. Deze  ring is de grootste verkeersader van ons land die met 200.000 passerende voertuigen per dag de stad Antwerpen in twee deelt. Er wonen maar liefst 270.000 Antwerpenaren in een zone van 1.500 meter rond de ring. Fijn stof en lawaaihinder tasten de  leefomgeving van deze mensen ernstig aan.

Een vervuilende verkeersstroom zoals op de ring hoort volgens de actievoerders niet thuis in een leefbare stad. Joris van den Bossche: “Het plan om de ring rond te maken zoals het nu voorligt houdt geen verbetering in. Alternatieven, die het verkeer wegleiden van de stad en de overkapping van de ring voorstellen, gaan veel meer in de goede richting. Deze overkapping is bovendien een unieke mogelijkheid om een grote open ruimte midden in de stad te creëren en de leefbaarheid enorm te verhogen.”

Kiezen voor de toekomst

Terwijl Europa volop plannen maakt om wagens te weren uit stedelijk gebied, wil men in Antwerpen de ring in de stad uitbreiden. “De Vlaamse overheid blijft vasthouden aan een jaren ‘60 logica met almaar meer beton, “ zegt Tom Cox (groeNoord), “maar in het licht van de klimaatverandering is de enige duurzame oplossing voor het verkeersinfarct: minder auto’s en minder vrachtwagens op onze wegen. Dat is niet alleen onze visie, ook die van de Europese Commissie. We vragen ons af waarom Vlaanderen bij de oplossingen van het verleden blijft zweren.”

In de binnenstad moet volop ingezet worden op openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Andere Europese steden tonen dat het kan. In Zürich, bijvoorbeeld, worden sommige wijken volledig autoloos ingericht. Ook hier lijkt het dus of de Vlaamse steden volledig de boot missen. “Daarom palmen wij vandaag de straten in en moet koning auto even wijken voor onze fietsoptocht.”, zegt Joris. “We eisen de ruimte op die ons toekomt.”

Update 17u – Activisten schommelen boven Antwerpse ring

Omstreeks 17u schommelen actievoerders voor enkele minuten aan een brug over de Antwerpse ring. Zo wilden ze aandacht vragen voor het nijpend tekort aan open ruimte in Vlaanderen. “Automobilisten kijken vreemd op, hoewel schommelende kinderen een normale zaak zijn midden in de stad. Dit in tegenstelling tot een een fijnstoffabriek van 12 rijstroken die Antwerpen doormidden snijdt,” zegt Joris Van den Bossche, woordvoerder van de actie.

De actie startte na aankomst  van minstens 100 fietsers die deelnamen aan een fietsbetoging door de stad. In het kader van de Internationale dag van de aarde reden zij mee in een fietsoptocht dwars door de stad. Ze palmden de straten in en lieten koning auto even wijken voor de fiets, het vervoersmiddel van de toekomst.

Foto’s van de acties zijn te vinden op deze link: https://picasaweb.google.com/112843975557439915736/CriticalMassEarthDayEdition?authkey=Gv1sRgCIP62b33rMLMcA&feat=directlink

top
—-

Persbericht groeNoord 29/09/2010 – Na drie weken bosbezetting verlaten de groeNoord-activisten voorlopig het Antwerpse Noordkasteel. Nochtans zijn ze allesbehalve gerustgesteld door de beslissing om een tunnel te bouwen over het BAM tracé. Hiervoor moeten immers dezelfde natuurgebieden verdwijnen als voor de brug.

“Omdat de procedure nu opnieuw start, is de dreiging echter minder direct,” zegt woordvoerder Tom. “Voorlopig verlaten we het Noordkasteelbos, maar we komen terug met nieuwe acties. We hebben meer natuur nodig en minder verkeer, toch heeft de regering precies het omgekeerde beslist. Ze koos de op één na slechtste optie.”

Als de regeringsbeslissing wordt uitgevoerd, verandert het Noordkasteelbos in een gigantisch verkeersknooppunt. Men zal het Sint-Annabos bijna volledig kappen en er een slibstort van maken. Met zijn bijna 100 ha is dit nochtans het grootste Vlaamse bos ten Westen van de Schelde. Ook andere natuur- en bosgebieden rond Antwerpen blijven bedreigd.

“Het schaarse groen in en rond de stad wordt dus nog schaarser,” zegt woordvoerder Tom. “Tegelijk zal het verkeer extra toenemen. Iedereen weet dat meer wegen meer verkeer aantrekken (1). Bovendien komt Antwerpen in een wurggreep terecht van drukke banen en extra rijstroken. Jonge gezinnen zullen nog minder geneigd zijn om in Antwerpen hun toekomst uit te bouwen (2). Dit is een keuze voor meer stadsvlucht.  Het BAM-tracé bouwt dus verder aan een vicieuze cirkel. Men lijkt niet te beseffen dat een drastische ommekeer noodzakelijk is.”

Volgens groeNoord valt de regeringsbeslissing niet te rijmen met de enorme ecologische problemen. De klimaatsverandering is volop bezig en de biodiversiteit was nog nooit zo laag sinds het uitsterven van de dinosaurussen (3). “Het is niet te verwonderen dat de overheid haar eigen doelstellingen niet haalt omtrent klimaat en biodiversiteit. Daarvoor is immers meer natuur nodig en minder verkeer. Met een keuze voor het BAM-tracé doet de regering precies het omgekeerde. Het is onbegrijpelijk dat ze dit bredere plaatje niet wil zien.”

Doordat er niet voor een brug werd gekozen start de procedure van milieu-effectenrapporten en bouwaanvragen opnieuw. In het slechtste geval wordt de bossen en parken over 3 à 4 jaar vernietigd. Een verdere bezetting van het Noordkasteelbos is nu niet aan de orde, maar groeNoord ziet geen reden om te stoppen met actievoeren. Geïnteresseerden kunnen hen blijven volgen op Facebook en Indymedia. Via die kanalen zullen ze onder andere informatieavonden aankondigen.

“We staan versteld van de massale hulp en steunbetuigingen in de afgelopen weken. Directe acties voor een groen en leefbaar Antwerpen hebben blijkbaar een groot draagvlak. Dat sterkt ons in ons voornemen om terug te komen met nieuwe acties. We blijven ons verzetten tegen een tracé dat een directe aanslag pleegt op de natuur, het klimaat, de gezondheid en de leefbaarheid van een stad,” aldus Tom, woordvoerder van groeNoord.

Meer info:
•Facebook-groep Steunpunt groeNoord: http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=147660718607191&ref=ts

(1) Zie Knack 15/09/2010, samenvatting op http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/belgie/vlaming-ziet-geen-heil-in-nieuwe-wegen/article-1194812990552.htm
(2) Zie De Standaard citeerde op 22/09/2010 een studie van Steunpunt Ruimte en Wonen: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=I02VMA6V
(3) Zie VRT-reportage met Ban-Ki-Moon en Joke Schauvliege over biodiversiteit: http://www.deredactie.be/permalink/1.868715

top
——-

Persbericht groeNoord 11/09/2010 – Sinds vannacht bezet de nieuwe actiegroep groeNoord het Antwerpse Noordkasteelbos. Ze hebben boomhutten gemaakt om zich in vast te ketenen. Hiermee willen ze zich geweldloos verzetten tegen ieder Oosterweelplan waarvoor natuurgebied moet verdwijnen. “Het mobiliteitsprobleem mag niet los worden gezien van ecologische kwesties,” zegt Tom, woordvoerder van groeNoord.

Met deze directe actie komt groeNoord op voor alle park- en natuurgebieden die door de huidige Oosterweelplannen bedreigd worden. Het Noordkasteelbos zou veranderen in een verkeersknooppunt. Het Sint-Annabos zou voor 90% gekapt worden voor een slibstort en pas over tientallen jaren opnieuw beginnen lijken op een natuurgebied. Het populaire parkbos Rivierenhof zou voor een deel verdwijnen voor de verbreding van de ring, een plan dat onlosmakelijk samenhangt met een tracé over Oosterweel. Ook het Vlietbos en het Zand zijn bedreigd. Al deze natuurgebieden zijn belangrijke bufferzones tussen woon- en industriegebied en hebben een luchtzuiverende functie.

Het ene plan heeft al meer impact dan het andere op de laatste restjes groen, de luchtkwaliteit en de gezondheid van de Antwerpenaren. Het Meccanoplan lijkt voorlopig het best te scoren. Toch spreekt  groeNoord zich niet uit voor het ene of gene plan. De actiegroep verzet zich tegen iedere studie en besluitvorming waarin natuurbehoud buiten beschouwing wordt gelaten of  minder belangrijk wordt gevonden. De laatste studie die de Vlaamse regering bestelde, onderzoekt enkel de kostprijs, de duur en de technische haalbaarheid van enkele plannen. Volgende week worden die resultaten bekendgemaakt.

“Wij besloten hier niet op te wachten,” zegt woordvoerder Tom. “De Vlaamse regering wil op 27/09 een keuze maken op basis van economische en technische argumenten. Het is duidelijk dat milieu en gezondheid niet zullen meetellen in de beslissing. Dat is onbegrijpelijk voor een project dat er juist zoveel impact op zal hebben. Het is ook onverantwoord om nog meer natuur te vernietigen nu de biodiversiteit verdwijnt en het klimaat verandert. De meeste Antwerpenaren willen niet alleen een oplossing voor het mobiliteitsprobleem, maar zijn ook bezorgd om hun gezondheid, leefmilieu en levenskwaliteit. Het wordt hoog tijd om ook daarmee rekening te houden.”

Het Noordkasteel is een natuurgebied met een bos en een meertje. Het domein wordt gebruikt voor recreatie en cultuuractiviteiten. Volgens een enquête van de Nieuwe Antwerpenaar is het dé favoriete groene plek in de stad. Er gaan steeds meer stemmen op om de plas opnieuw open te stellen als zwemvijver, aangezien de 650.000 Antwerpenaren nu enkel terecht kunnen in twee kleine openluchtbaden. Het gebied dreigt daarentegen te veranderen in een groot verkeersknooppunt tussen een tunnel en een megabrug.

top